Uusi osakesäästötili kiristää kilpailua

osakesäästötili

Eduskunta on hyväksynyt 13.3.2019 osakesäästötililain. Asiasta on neuvoteltu eduskunnassa jo pidempään, mutta laki hyväksyttiin lopullisesti tuolloin. Yksityissijoittajille osakesäästötili on mahdollista ottaa käyttöön tammikuussa 2020. Nyt sijoittajilla on hyvin aikaa ottaa selville, mikä osakesäästötili on, ja kuinka se tulee vaikuttamaan sijoituspalveluiden väliseen kilpailuun.

Miten osakesäästötili toimii

Osakesäästötilin voi avata jokainen Suomen kansalainen oman verkkopankkinsa välityksellä. Enimmäissumma minkä osakesäästötilille voi tallettaa, on 50 000 euroa, eli se on tarkoitettu enemmän tavallisille kansalaisille kuin ammattimaisille- tai suursijoittajille.

Palvelua ylläpitävä pankki ilmoittaa osakesäästötilin voitot ja tappiot suoraan verottajalle, eli omia veroilmoituksia tilin omistajan ei tarvitse tehdä. Suurena etuna palvelussa on, että saadut osingot voi sijoittaa suoraan uudelleen niitä maksavaan yritykseen, ilman että niistä joutuu maksamaan osinkoveroa.

Vaikutukset sijoituspalvelujen kilpailuun vaihtelevia

Osakesäästötilin vaikutukset sijoituspalveluja tarjoavien yritysten väliseen kilpailuun ovat vaihtelevia. Vaikka osakesäästötili on niiden suora kilpailija ja omaa tiettyjä etuja, sen vaikutukset osakevälitykseen eivät välttämättä ole kokonaan negatiivisia.

On selvää, että osakesäästötili on suora kilpailija nykyisille sijoituspalveluja tarjoaville yrityksille, sillä se mahdollistaa helpomman tavan sijoittaa yrityksiin. Osakesäästötilien yhtenä valttina on niiden kätevyys byrokratian kannalta, sillä sijoittajan ei tarvitse kirjata sijoitustensa hankintahintoja tai aikoja verottajalle, koska tämä tapahtuu automatisoidusti. Tavalliselle, mutta suhteellisen aktiiviselle sijoittajalle tämä siis käytännössä tarkoittaa huomattavasti vähemmän paperitöitä vuosittain.

Toinen osakesäästötilin etu, joka lisää painetta muita sijoituspalveluja kohtaan, on mahdollisuus automaattisesti uudelleensijoittaa osingot takaisin yritykseen. Verosyistä tämä ei ole ollut aikaisemmin mahdollista. Osakesäästötilin kautta ne on helppo sijoittaa uudelleen, ja nauttia korkoa korolle -ilmiöstä.

Tällä muutoksella on nimenomaan pyritty saamaan suomalaiset osakesijoittamaan enemmän, sillä nykyään merkittävä osa suomalaisyritysten osingoista valuu ulkomaille hyödyntämättä kotimaata, samalla kun suomalaisten rahat makaavat pankkitilillä. Jos osingot kuitenkin haluaa nostaa itselleen vuosittain, tästä joutuu maksamaan merkittävää osinkoveroa, joka on 85 % pääomaveron alaista.

Suurin osakesäästötilin rajoitus on, että sen tarjoamat sijoitusinstrumentit ovat rajallisia. Osakesäästötilin kautta pystyy sijoittamaan ainoastaan osakkeisiin, vaikkakaan ne eivät ole rajoittuneet vain suomalaisten yritysten osakkeisiin. Osakesäästötilin kautta pystyy myös sijoittamaan maksimissaan 50 000 euroa, mikä on useimmille tavallisille suomalaisille enemmän kuin tarpeeksi pelkkään osakesijoittamiseen.

Toisaalta rajoitus karsii sijoittajat, joilla on enemmän varallisuutta. Ammattimaisemmat sijoittajat eivät hyödy palvelusta liiemmin, sillä se on sijoitusinstrumenteiltaan erittäin rajoittunut. Ne, jotka haluavat sijoittaa enemmän tai hankkia esimerkiksi futuureja, velkakirjoja tai muita instrumentteja, joutuvat turvautumaan muihin sijoituspalveluihin kuin osakesäästötilejä tarjoaviin pankkeihin.

Osakesäästötilit tulevat siis luomaan painetta sijoituspalvelukentälle. Lakiehdotuksen hyväksyntä on positiivinen uutinen lisääntyvän kilpailun tähden, ja pitkässä juoksussa se todennäköisesti myös lisää kysyntää muillekin sijoituspalveluille. Suomalaiset ovat perinteisesti arvopapereihin vähän sijoittavaa kansaa esimerkiksi länsinaapurin kansalaisiin verrattuna, mutta osakesäästötili todennäköisesti tulee herättämään enemmän ihmisiä kokeilemaan sijoittamista, sillä siitä on uutisoitu aktiivisesti tavallisen kansan korviin.

Tämän ansiosta osa sijoittajista tulee myös kiinnostumaan eksoottisimmastakin sijoitusinstrumenteista, joita voi toistaiseksi hankkia vain muiden sijoituspalvelujen kautta. Kilpailu siis tulee lisääntymään sijoituspalveluiden välillä, ja todennäköisesti vuosien kuluessa myös asiakaskunta kasvaa.