Remonttilainan korot on mahdollista vähentää verotuksessa. Lue mitä tulee ottaa huomioon.

remonttilaina

Remonttilaina auttaa silloin, kun kodin remontti tulee ajankohtaiseksi. Remonttitarve voi tulla yhtäkkiä ja esimerkiksi vahingon johdosta syntyneiden vaurioiden korjaaminen tulee saada tehtyä nopeasti, ettei enempää vahinkoa pääse syntymään. Toisinaan remonttia on aikaa suunnitella pitkän aikaa. Tällöin on aikaa myös budjetoinnille ja voi olla mahdollista säästää tulevaa remonttia varten. Silti lainalle saattaa olla tarvetta, sillä remonttikustannukset voivat nousta korkeiksi. Etenkin jos tarve tehdä korjauksia tulee nopeasti, harvalla on mahdollisuus maksaa kaikkea ilman jonkinlaisen rahoitusmuodon käyttämistä. Minkälainen laina remonttia varten sitten kannattaa ottaa? Lainan valinnassa tärkeintä on aina tarpeen määrittely. Laina kannattaa mitoittaa sellaiseksi, että lyhennyksistä on mahdollista selvitä ilman, että muusta elämisestä tulee liian tiukkaa.

Remontin rahoitusvaihtoehdot

Remonttia varten on mahdollista ottaa erilaisia lainoja. Lainatyyppi riippuu lainan ottajasta ja hänen elämäntilanteestaan, sekä siitä minkälainen ja kuinka laaja remontti on kyseessä. Lainanottajalla on vaihtoehtoina erilaisia lainatyyppejä, joilla remontin voi rahoittaa. Etenkin pienempiä remontteja varten rahoitusta voi hakea tavalliselta kulutusluottoa myöntävältä taholta. Nämä lainat ovat yleensä vakuudettomia tiettyyn summaan asti ja ne ovat helposti ja kätevästi saatavilla, vaikka välittömästi nettihakemuksen tekemällä. Kulutusluotto on kuitenkin usein koroiltaan ja kuluiltaan kalliimpi kuin asuntolaina, eikä sen korkoja voi vähentää. Mikäli rahaa tarvitaan enemmän ja asunnon arvo ei riitä vakuudeksi voidaan lainan saamiseksi tarvita myös takaajia. Jotta remonttilaina ja sen korot olisivat vähennyskelpoisia verotuksessa, tulee myönnetyn lainan olla luonteeltaan asuntolaina.

Peruskorjauksiin asuntolainaa

Mikäli remontin tarve on tiedossa jo asuntoa ostaessa ja asunnon hankkimista varten ollaan ottamassa lainaa, nämä kaksi voidaan ottaa samanaikaisesti. Vaikka remonttitarve tulisi vasta asunnon hankkimisen jälkeen, voi uuden lainasumman lisätä alkuperäiseen asuntolainaan. Vaihtoehtoisesti remonttia varten voi hakea uutta asuntolainaa. Minkälaisiin remontteihin asuntolainaa on mahdollista saada? Jotta asuntolainaa voidaan myöntää remonttia varten tulee remontin koskea peruskorjauksia tai rakenteiden korjaamista. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi keittiön kaappien vaihtamista varten asuntolainaa ei myönnetä eikä korkoja voi vähentää, vaikka remontti eittämättä lisääkin asunnon arvoa. Mikäli keittiöremontti on niin laaja, että sen yhteydessä korjataan putkistoa tai muita pysyviä rakenteita, asuntolainaa on mahdollista saada.

Näin korkojen vähennys toimii

Sekä asunnon hankkimista, että sen peruskorjausta varten otetun asuntolainan korkoja voi vähentää verotuksessa osittain tai kokonaan. Oman, perheen vakituisena kotina käytetyn asunnon lainan koroista voi verotuksessa vähentää osan. Vuonna 2019 määrä on 25%. Vuonna 2015 vastaava luku oli 65%, joten muutamassa vuodessa vähennyskelpoinen osuus on pienentynyt huomattavasti. Korkovähennys tehdään pääomatuloista. Mikäli pääomatuloja ei ole, syntyy alijäämää, josta 30% on vähennyskelpoista ansiotulojen verotuksessa. Mikäli asunto on hankittu sijoitusasunnoksi, esimerkiksi vuokrattavaksi, ovat lainan korot täysin vähennyskelpoisia pääomatuloista. Sama 30% alijäämähyvitys on käytössä, mikäli pääomatuloja ei ole.