Pikavippien korkokatto tiukkenee

Pikavippien korkokatto

Pikavipin maailmaa ravisteltiin kertaalleen oikeusministeriön marraskuussa 2018 julkaisemassa tiedotteessa, jonka mukaan hallitus aikoi esittää pikavippien korkoihin entistä rajumpaa tiukennusta. Esityksen mukaan tulevaisuudessa kaikkia luottoja lainasummasta riippuen säätelisi sama maksimivuosikorko. Muutos tulisi näin ollen yhdistämään vanhan jaottelun, jossa pienet pikaluotot ja isommat kulutusluotot vielä pidettiin erillään toisistaan. Aluksi korkokattoa oltiin kiristämässä 30 prosentilla, mutta myöhemmin tuli julki, että valiokunta päätti vieläkin tiukemmasta 20 prosentin maksimivuosikorosta.

Mikä ihmeen korkokatto?

Vuonna 2013 Suomessa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön niin sanottu korkokatto, jonka myötä alle 2000 euron pikalainojen todellinen vuosikorko ei saisi missään nimessä ylittää 50 prosenttiyksikön ja voimassa olevan viitekoron summaa. Korkokaton myötä pikavippien maksimikoroksi jäi siis yhteensä 51 prosenttia. Korkokaton myötä monet pikavippejä myöntäneet yritykset siirtyivät joustoluottoihin, sillä korkokatto ei näitä lainoja koskenut. Pikavipin hakijoiden kannalta tilanne kuitenkin parantui, sillä joustoluottojen myötä alle 2000 euron pikavipin lopullinen hintalappu on pienentynyt huomattavasti.

Ongelmana pikavippiyhtiöiden löytämä porsaanreikä

Uuden lain myötä pikavippiyhtiöt löysivät kuitenkin toiminnan jatkamiselle suuren porsaanreiän. Koska oikeusministeriö oli säästänyt korkokaton pelkästään alle 2000 euron luotoille, suuremmat luotonantajat alkoivat kiertää lakia myöntämällä hakijoille 2000 euron haamurajan ylittäviä joustoluottoja ja luottolimiittejä. Suuria luottoja myönnettiin myös sellaisille asiakkaille, joiden takaisinmaksusta ei ollut varmuutta ja korot alkoivat näin ollen taas kasvaa päätä huimaaviin summiin.

Hallituksen esittämä uudistus

Vuoden 2019 uusi korkokatto olisi edeltäjäänsä selkeästi tiukempi, sillä vuonna 2013 säädetty 50 prosentin korkokatto tiukentuisi näillä näkymin yli puolella, eli 20 prosenttiin. Talousvaliokunnan julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että viimeaikaiset huolet pikavippiyhtiöiden myöntämistä luotoista myös sellaisille kuluttajille, joilla ei ole mahdollisuuksia selviytyä takaisinmaksusta, on nostanut suuresti korkokaton kiristämisen tarvetta.

Tällä hetkellä korkeakorkoisten pienlainojen markkinoinnissa monet luotonmyöntäjät houkuttelevat asiakkaita sillä seikalla, ettei maksuhäiriö ole esteenä luoton myöntämiselle. Tällainen markkinointi laskee myös kynnystä niillä henkilöillä, joilla ei joko ole mahdollisuutta tai edes aikeita maksaa luottoa missään vaiheessa takaisin.

Talousvaliokunnan mukaan pikalainojen enimmäiskorkoa on laskettava niin alas, että luotonmyöntäjä on pakotettu selvittämään hakijan maksukyky. Tiukemman korkokaton avulla pikalainaa ei enää myönnetä kenelle tahansa, sillä luotonmyöntäjät joutuvat miettimään tarkemmin, kenelle lainaa annetaan ja näin ollen myös varmistamaan, että lainan takaisinmaksu tapahtuu suunnitelmien mukaan. Talousvaliokunnan ehdottamien muutosten uskotaan helpottavan vaikeidenkin velkakierteiden katkaisua ja tällä tavoin myös velkaantuneen taloudelliselle tilanteelle voidaan saada apua ajoissa.

Milloin uudistuksen on tarkoitus astua voimaan?

Aiemmin julkaistussa oikeusministeriön tiedotteessa vuoden 2019 korkokattolain tuli astua voimaan 1.9.2019. Julkaisua on kuitenkin myöhemmin päivitetty ja korkokattolain voimaanastumisen tarkka päivämäärä on sittemmin poistettu. Uuden lain käsittelyn odotetaan kuitenkin edistyvän nopeasti.

Uusi korkokattolaki auttaa selkeyttämään pikavippien tilannetta myös siten, että todellisen vuosikoron sijaan lopullisen lainan mittarina aletaankin käyttämään jatkossa varsinaista nimelliskorkoa. Myös muille pikalainasta koituville kuluille tullaan asettamaan 150 euron raja. Uudistus tulee helpottamaan huomattavasti todellisen vuosikoron laskemista ja uudistuksen odotetaan tuovan suurta helpotusta lainanmaksuun erityisesti kuluttajan näkökulmasta.