Miten naiset ja miehet eroavat sijoittajina?

Miten naiset ja miehet eroavat sijoittajina?

Sijoittamista on pidetty perinteisesti lähinnä miesten harrastuksena ja intohimona, mutta viime vuosien aikana myös naisten kohdalla on nähty kasvanutta sijoittamisintoa. Pohdimme tässä artikkelissa, onko miesten ja naisten sijoittamisessa ja säästämisessä nähtävillä tiettyjä eroja, ja miten nämä erot vaikuttavat miesten ja naisten sijoittamispäätöksiin.

Miehet ovat naisia innokkaampia sijoittajia

Vaikka naisten sijoittamisinnon onkin havaittu viime vuosina kasvaneen, niin miehet ovat silti edelleenkin naisia huomattavasti innokkaampia sijoittajia. Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan suomalaisista naisista 30% kertoi harrastavansa sijoittamista. Miesten kohdalla prosenttiosuus on 42%, eli ero on edelleen huomattava.

Toisaalta tutkimus osoitti myös sen, että Suomessa sijoittamisen tasa-arvo toteutuu parhaiten, eli ero miesten ja naisten sijoittamisessa on meillä Pohjoismaiden pienin. Ainoastaan ruotsalaisnaiset sijoittavat aktiivisemmin kuin suomalaiset kanssasisarensa, sillä 38% ruotsalaisista naisista kertoo sijoittavansa. Miehistä Ruotsissa sen sijaan sijoittaa 51%, eli ero miesten ja naisten välillä on huomattavasti kuitenkin suurempi kuin Suomessa.

Naiset ovat innokkaampia säästämään rahaa tilille, kuin sijoittamaan sitä. Taloudellinen mielenrauha -nimisen tutkimuksen mukaan suomalaisista naisista 54 % kertoi, että aikoo kuluvana vuonna sekä säästää että sijoittaa. 38% ilmoitti aikovansa säästää rahaa tilille. 21% vastaajista ilmoitti aikovansa säästää rahastoihin. 11% vastanneista puolestaan aikoi sijoittaa osakkeisiin. Ehkäpä tilille säästäminen tuo naisille tietynlaista mielenrauhaa siitä, että jos perheessä ilmaantuu yllättäviä menoja, on säästämisen ansiosta tilillä aina rahaa, jolla nämä menot voi kattaa.

Millaisia positiivisia ominaisuuksia naissijoittajilla on?

Naissijoittajat eivät yleensä hosu sijoituspäätöstensä kanssa, vaan heille on tyypillistä ottaa harkittuja riskejä. Tämä on selvästi naissijoittajien etu ja vahvuus. Tyypillisesti naiset ovat rauhallisia sijoittajia, jotka harkitsevat tarkkaan jokaista siirtoaan. Oman talouden suunnittelukyky on toinen naisille tyypillinen piirre, ja yhä useammat naiset ovatkin alkaneet kiinnostua sijoittamisesta ja alkaneet perehtyä siihen aktiivisesti.

Miksi osa naisista ei sijoita?

Keskimäärin naiset ansaitsevat vielä nykyäänkin miehiä vähemmän. Tämä saattaa pienentää heidän sijoittamisintoaan. Ylimääräistä rahaa ei vain tahdo riittää sijoitettavaksi asti. Osalla naisista ei ole riittävää itseluottamusta, jotta he uskaltautuisivat kokeilemaan sijoittamista. Osa naisista myös kokee, että sijoittaminen on vaikeaselkoista. Kun tutkitaan erilaisia sijoituspuheita, voidaan todeta, että suuri osa niistä on kovin miehisiä, ja että näissä puheissa korostetaan tavallisesti onnistumisia epäonnistumisten sijaan.

Naisten sijoittamisinnon laimeuden takaa saattaa löytyä juurikin se syy, että moni nainen säästää vähäiset ylimääräiset rahansa tilille, koska pelkää sijoittamalla menettävänsä nämäkin vähäiset säästönsä. Nainen ehkä haluaa säästöillä turvata itselleen mielenrauhan mahdollisten yllättävien menojen varalta. Varsinkin pikkulapsiperheessä kun voi hajota pyykinpesukone tai vaikkapa pakastin aivan yllättäen, jolloin uudelle laitteelle on huutava tarve. Jos ylimääräiset rahat on sijoitettu vaikkapa osakkeisiin, on niiden realisoiminen huomattavasti hitaampaa, työläämpää ja riskialttiimpaa kuin tilille säästettyjen rahojen nostaminen.