Mistä pk-yritykset voivat hakea yrityslainaa?

yrityslaina

Pk-yrityksellä viitataan pieneen tai keskisuureen yritykseen, jonka palveluksessa työskentelee vähemmän kuin 250 työntekijää. Pk-yritysten vuosiliikevaihdoksi luokitellaan enintään 50 miljoonaa euroa tai yrityksen taseen loppusumman tulee olla on enintään 43 miljoonaa euroa. Pk-yritykset ovat myös riippumattomia yrityksiä, toisin sanoen, niiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista saa olla maksimissaan 25 prosenttia sellaisten yritysten omistuksessa, joihin ei voida soveltaa PK-yrityksen määritelmää. Suomessa tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin osa yrityksistä on pk-yrityksiä.

5 tapaa hakea yrityslainaa pk-yritykselle

Tänä päivänä pk-yritykset voivat hakea rahoitusta yritystoimintaansa monelta eri taholta. Esittelemme seuraavaksi niistä viisi:

1. Pankit

Kasvanut kilpailu rahoitusalalla on saanut myös pankkien korot odotettuun laskuun. Tänä päivänä pankit myöntävät pk-yrityksille vakuudellisen yrityslainan lisäksi esimerkiksi takauksia, osamaksurahoitusta, luottolimiittejä, velkakirjalainoja, leasing-rahoitusta eli pitkäaikaista vuokrausta ilman omistusta sekä luotollisia tilejä. Pankkien yrityslaina tarjonnan monipuolisuus, korkojen alhaisuus ja asiantuntemus ovatkin yksi pankkilainan parhaimmista puolista. Huonona puolena pankkisääntely on tosin kiristänyt lainanantoa, jolloin erityisesti aloittelevien yrittäjien voi olla vaikea saada rahoitusta yritystoiminnalleen.

2. Yksityiset rahalaitokset

Yksityiset rahalaitokset tarjoavat pankkien kaltaisia yrityslainoja, joihin ei vaadita ollenkaan vakuuksia. Erityisesti aloittelevan yrittäjän on näin ollen helpompi hakea lainaa näiltä luotonmyöntäjiltä. Lainapäätöksen voi saada parhaimmassa tapauksessa heti hakemuksen lähettämisen jälkeen ja rahat ilmestyvät tilille jo saman päivän aikana. Huonoja puolia näissä rahalaitoksissa ovat pankkeja suuremmat korot ja suhteellisen pienet summat; suurin osa näistä luotonmyöntäjistä myöntää lainaa maksimissaan 50 000 euroon saakka.

3. Finnvera

Suomen valtion omistama rahoitusyhtiö Finnvera myöntää lainoja ja pääomasijoituksia laajasti sekä yritystoiminnan aloittamiseen että toiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Toisin kuin suurin osa pankeista, Finnvera myöntää rahoitusta myös pienille yritykselle ja sitä voidaan hakea missä tahansa yrityksen vaiheessa, sillä Finnveran päätökset perustuvat yrityksen kannattavuusarvioon, eivät hakijan antamiin vakuuksiin. Huonoina puolina FInnverassa ovat sen hakemuksen tiukat ehdot ja kannattamaton liiketoiminta tai muut liiketoimintaa häiritsevät tekijät voivat helposti aiheuttaa hakemuksen hylkäämisen.

4. Pääoma- ja enkelisijoittajat

Pääomasijoittajina toimivat yritykset ja rahastot voivat sijoittaa omaa pääomaa määräajaksi joko vaihtovelkakirjalainana, osakepääomana tai vakuudettomana lainana. Enkelisijoittajat ovat taas yksityishenkilöitä, jotka tekevät korkean riskin pääomasijoituksia mielestään potentiaalisille kasvuyrityksille. Asiantuntevat sijoittajat voivat hyödyttää yritystä ammattitaidollaan ja kontakteillaan suurestikin, mutta eritoten enkelisijoittajilta suurten summien saaminen pieniin yrityksiin on haastavaa.

5. Business Finland

Business Finland (aiemmin Tekes) on Suomen valtion hallinnoima virasto, jonka tarkoituksena on aktivoida ja rahoittaa muun muassa suomalaisten pk-yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteja. Lainojen ja muiden rahallisten avustusten lisäksi se tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita. Business Finlandin myöntämät lainat ovat lähes poikkeuksetta vakuudettomia ja hankkeen epäonnistuessa laina voidaan jättää tilanteesta riippuen osittain tai jopa kokonaan perimättä. Business Finland ei kuitenkaan myönnä rahoitusta yrityksille, joiden talous ei ole riittävän hyvässä kunnossa tutkimus- ja/tai kehityshankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi rahoituksen saaminen vaatii yritykseltä myös kansainvälistä toimintaa.