Lainaa pienellä korolla

lainaaLainasta tai luotosta ei kannata maksaa liikaa. On kuitenkin täysin ymmärrettävää, ettei kukaan lainaa rahaa ilmaiseksi, vaan siitä täytyy maksaa kohtuullista korkoa. Tässä artikkelissa kerromme, mitkä asiat vaikuttavat lainan koron määräytymiseen. Kerromme myös, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota sopivaa lainaa etsiessä.

Mitkä asiat vaikuttavat lainan korkoon?

Tärkeimmät lainan korkoon vaikuttavat tekijät ovat laina-aika ja lainan kokonaismäärä. Yleensä pienten lainojen korko on suhteellisesti suurempi kuin suurten lainojen. Tämä johtuu siitä, että yleensä suurten lainojen laina-ajat ovat pidempiä, jopa vuosien mittaisia. Pienet, muutaman sadan tai tuhannen euron lainat maksetaan yleensä takaisin viikkojen tai kuukausien kuluessa. Pienemmän korkoprosentin vuoksi ei kannata kuitenkaan ottaa tarvetta suurempaa lainaa, sillä ajan myötä korkona maksettava rahamäärä kohoaa kuitenkin pienen lainan korkoa suuremmaksi.

Toisinaan lainan korkoon vaikuttaa myös lainanhakijan luottokelpoisuus. Osa rahamarkkinoilla toimivista yrityksestä luokittelee asiakkaansa erilaisiin riskiluokkiin, ja tarjoaa hakijoille lainoja ja luottoja tämän riskiluokituksen mukaisesti. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maksuhäiriömerkinnän saaneelle myönnetään lainaa, mutta suuremmalla korolla kuin raha-asiansa hyvin hoitaneelle henkilölle. Oma luottohistoria kannattaa siis pitää puhtoisena myös tämän seikan vuoksi.

Mistä lainaa voi hakea?

Erilaisia lainoja ja luottoja voi hakea useista pankeista ja rahoituslaitoksista, jotka toimivat nykyään pääosin netissä. Lainan hakeminen on helppoa ja nopeaa, sillä parhaassa tapauksessa koko prosessi – hakemuksen täytöstä lainarahojen siirtymiseen tilille – kestää vain muutamia kymmeniä minuutteja. Nopeasta hakuprosessista huolimatta lainahakemuksia ei kannata täytellä ilman huolellista harkintaa, sillä eri lainatuotteet poikkeavat merkittävästi toisistaan.

Itselle sopivan lainan etsimiseen kannattaa käyttää hieman aikaa ja vaivaa, sillä vertailemalla lainoja etukäteen löydät itsellesi sopivimman lainatuotteet, ja voit säästää parhaimmillaan huomattavasti. Lainan korko on eräs tärkeimmistä vertailtavista asioista, mutta pelkkä nimellinen vuosikorko ei kuitenkaan kerro kaikkea lainan todellisesta hinnasta.

Mitä muita asioita kannattaa ottaa huomioon lainaa hakiessa?

Kun etsit sopivaa lainaa, pelkän nimellisen vuosikoron tuijottaminen ei anna todellista kuvaa lainan kustannuksista. Koron lisäksi lainasta yleensä syntyy tilin avaamiseen ja hoitoon liittyviä kustannuksia, nostokuluja ja laskutuspalkkioita. Koska kuluttajan kannalta lainojen todellisten kustannusten vertailu on osoittautunut hankalaksi, täytyy lainanantajien nykyään ilmoittaa nimellisen vuosikoron lisäksi myös todellinen vuosikorko. Todellinen vuosikorko sisältää kaikki lainasta aiheutuvat kulut, joten todellisia vuosikorkoja vertaamalla voi saada käsityksen lainojen kustannuksista suhteessa toisiinsa.

Todellisia vuosikorkoja verratessa on kuitenkin ymmärrettävä, että ne on aina määritelty jollekin keskiarvoiselle lainalle, ja siten todelliset kustannukset voivat nousta tätä korkeammiksi. Jos esimerkiksi teet kulutusluotoltasi erittäin paljon nostoja, tai jos maksueräsi myöhästyvät, kasvavat myös luoton kulut.

Lainaa kannattaakin aina ottaa vain tarpeeseen, eikä koskaan enemmän kuin mihin oma maksukyky riittää. Raha-asiansa hyvin hoitaneille henkilöille myönnetään lainaa myös myöhemminkin, mutta maksujen laiminlyönnit ja maksuhäiriöt johtavat helposti luottokelpoisuuden heikkenemiseen, mikä puolestaan saattaa myöhemmin estää uusien lainojen saannin.

Pikavippien korkokatto tiukkenee

Pikavippien korkokatto

Pikavipin maailmaa ravisteltiin kertaalleen oikeusministeriön marraskuussa 2018 julkaisemassa tiedotteessa, jonka mukaan hallitus aikoi esittää pikavippien korkoihin entistä rajumpaa tiukennusta. Esityksen mukaan tulevaisuudessa kaikkia luottoja lainasummasta riippuen säätelisi sama maksimivuosikorko. Muutos tulisi näin ollen yhdistämään vanhan jaottelun, jossa pienet pikaluotot ja isommat kulutusluotot vielä pidettiin erillään toisistaan. Aluksi korkokattoa oltiin kiristämässä 30 prosentilla, mutta myöhemmin tuli julki, että valiokunta päätti vieläkin tiukemmasta 20 prosentin maksimivuosikorosta.

Mikä ihmeen korkokatto?

Vuonna 2013 Suomessa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön niin sanottu korkokatto, jonka myötä alle 2000 euron pikalainojen todellinen vuosikorko ei saisi missään nimessä ylittää 50 prosenttiyksikön ja voimassa olevan viitekoron summaa. Korkokaton myötä pikavippien maksimikoroksi jäi siis yhteensä 51 prosenttia. Korkokaton myötä monet pikavippejä myöntäneet yritykset siirtyivät joustoluottoihin, sillä korkokatto ei näitä lainoja koskenut. Pikavipin hakijoiden kannalta tilanne kuitenkin parantui, sillä joustoluottojen myötä alle 2000 euron pikavipin lopullinen hintalappu on pienentynyt huomattavasti.

Ongelmana pikavippiyhtiöiden löytämä porsaanreikä

Uuden lain myötä pikavippiyhtiöt löysivät kuitenkin toiminnan jatkamiselle suuren porsaanreiän. Koska oikeusministeriö oli säästänyt korkokaton pelkästään alle 2000 euron luotoille, suuremmat luotonantajat alkoivat kiertää lakia myöntämällä hakijoille 2000 euron haamurajan ylittäviä joustoluottoja ja luottolimiittejä. Suuria luottoja myönnettiin myös sellaisille asiakkaille, joiden takaisinmaksusta ei ollut varmuutta ja korot alkoivat näin ollen taas kasvaa päätä huimaaviin summiin.

Hallituksen esittämä uudistus

Vuoden 2019 uusi korkokatto olisi edeltäjäänsä selkeästi tiukempi, sillä vuonna 2013 säädetty 50 prosentin korkokatto tiukentuisi näillä näkymin yli puolella, eli 20 prosenttiin. Talousvaliokunnan julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että viimeaikaiset huolet pikavippiyhtiöiden myöntämistä luotoista myös sellaisille kuluttajille, joilla ei ole mahdollisuuksia selviytyä takaisinmaksusta, on nostanut suuresti korkokaton kiristämisen tarvetta.

Tällä hetkellä korkeakorkoisten pienlainojen markkinoinnissa monet luotonmyöntäjät houkuttelevat asiakkaita sillä seikalla, ettei maksuhäiriö ole esteenä luoton myöntämiselle. Tällainen markkinointi laskee myös kynnystä niillä henkilöillä, joilla ei joko ole mahdollisuutta tai edes aikeita maksaa luottoa missään vaiheessa takaisin.

Talousvaliokunnan mukaan pikalainojen enimmäiskorkoa on laskettava niin alas, että luotonmyöntäjä on pakotettu selvittämään hakijan maksukyky. Tiukemman korkokaton avulla pikalainaa ei enää myönnetä kenelle tahansa, sillä luotonmyöntäjät joutuvat miettimään tarkemmin, kenelle lainaa annetaan ja näin ollen myös varmistamaan, että lainan takaisinmaksu tapahtuu suunnitelmien mukaan. Talousvaliokunnan ehdottamien muutosten uskotaan helpottavan vaikeidenkin velkakierteiden katkaisua ja tällä tavoin myös velkaantuneen taloudelliselle tilanteelle voidaan saada apua ajoissa.

Milloin uudistuksen on tarkoitus astua voimaan?

Aiemmin julkaistussa oikeusministeriön tiedotteessa vuoden 2019 korkokattolain tuli astua voimaan 1.9.2019. Julkaisua on kuitenkin myöhemmin päivitetty ja korkokattolain voimaanastumisen tarkka päivämäärä on sittemmin poistettu. Uuden lain käsittelyn odotetaan kuitenkin edistyvän nopeasti.

Uusi korkokattolaki auttaa selkeyttämään pikavippien tilannetta myös siten, että todellisen vuosikoron sijaan lopullisen lainan mittarina aletaankin käyttämään jatkossa varsinaista nimelliskorkoa. Myös muille pikalainasta koituville kuluille tullaan asettamaan 150 euron raja. Uudistus tulee helpottamaan huomattavasti todellisen vuosikoron laskemista ja uudistuksen odotetaan tuovan suurta helpotusta lainanmaksuun erityisesti kuluttajan näkökulmasta.

Uusi osakesäästötili kiristää kilpailua

osakesäästötili

Eduskunta on hyväksynyt 13.3.2019 osakesäästötililain. Asiasta on neuvoteltu eduskunnassa jo pidempään, mutta laki hyväksyttiin lopullisesti tuolloin. Yksityissijoittajille osakesäästötili on mahdollista ottaa käyttöön tammikuussa 2020. Nyt sijoittajilla on hyvin aikaa ottaa selville, mikä osakesäästötili on, ja kuinka se tulee vaikuttamaan sijoituspalveluiden väliseen kilpailuun.

Miten osakesäästötili toimii

Osakesäästötilin voi avata jokainen Suomen kansalainen oman verkkopankkinsa välityksellä. Enimmäissumma minkä osakesäästötilille voi tallettaa, on 50 000 euroa, eli se on tarkoitettu enemmän tavallisille kansalaisille kuin ammattimaisille- tai suursijoittajille.

Palvelua ylläpitävä pankki ilmoittaa osakesäästötilin voitot ja tappiot suoraan verottajalle, eli omia veroilmoituksia tilin omistajan ei tarvitse tehdä. Suurena etuna palvelussa on, että saadut osingot voi sijoittaa suoraan uudelleen niitä maksavaan yritykseen, ilman että niistä joutuu maksamaan osinkoveroa.

Vaikutukset sijoituspalvelujen kilpailuun vaihtelevia

Osakesäästötilin vaikutukset sijoituspalveluja tarjoavien yritysten väliseen kilpailuun ovat vaihtelevia. Vaikka osakesäästötili on niiden suora kilpailija ja omaa tiettyjä etuja, sen vaikutukset osakevälitykseen eivät välttämättä ole kokonaan negatiivisia.

On selvää, että osakesäästötili on suora kilpailija nykyisille sijoituspalveluja tarjoaville yrityksille, sillä se mahdollistaa helpomman tavan sijoittaa yrityksiin. Osakesäästötilien yhtenä valttina on niiden kätevyys byrokratian kannalta, sillä sijoittajan ei tarvitse kirjata sijoitustensa hankintahintoja tai aikoja verottajalle, koska tämä tapahtuu automatisoidusti. Tavalliselle, mutta suhteellisen aktiiviselle sijoittajalle tämä siis käytännössä tarkoittaa huomattavasti vähemmän paperitöitä vuosittain.

Toinen osakesäästötilin etu, joka lisää painetta muita sijoituspalveluja kohtaan, on mahdollisuus automaattisesti uudelleensijoittaa osingot takaisin yritykseen. Verosyistä tämä ei ole ollut aikaisemmin mahdollista. Osakesäästötilin kautta ne on helppo sijoittaa uudelleen, ja nauttia korkoa korolle -ilmiöstä.

Tällä muutoksella on nimenomaan pyritty saamaan suomalaiset osakesijoittamaan enemmän, sillä nykyään merkittävä osa suomalaisyritysten osingoista valuu ulkomaille hyödyntämättä kotimaata, samalla kun suomalaisten rahat makaavat pankkitilillä. Jos osingot kuitenkin haluaa nostaa itselleen vuosittain, tästä joutuu maksamaan merkittävää osinkoveroa, joka on 85 % pääomaveron alaista.

Suurin osakesäästötilin rajoitus on, että sen tarjoamat sijoitusinstrumentit ovat rajallisia. Osakesäästötilin kautta pystyy sijoittamaan ainoastaan osakkeisiin, vaikkakaan ne eivät ole rajoittuneet vain suomalaisten yritysten osakkeisiin. Osakesäästötilin kautta pystyy myös sijoittamaan maksimissaan 50 000 euroa, mikä on useimmille tavallisille suomalaisille enemmän kuin tarpeeksi pelkkään osakesijoittamiseen.

Toisaalta rajoitus karsii sijoittajat, joilla on enemmän varallisuutta. Ammattimaisemmat sijoittajat eivät hyödy palvelusta liiemmin, sillä se on sijoitusinstrumenteiltaan erittäin rajoittunut. Ne, jotka haluavat sijoittaa enemmän tai hankkia esimerkiksi futuureja, velkakirjoja tai muita instrumentteja, joutuvat turvautumaan muihin sijoituspalveluihin kuin osakesäästötilejä tarjoaviin pankkeihin.

Osakesäästötilit tulevat siis luomaan painetta sijoituspalvelukentälle. Lakiehdotuksen hyväksyntä on positiivinen uutinen lisääntyvän kilpailun tähden, ja pitkässä juoksussa se todennäköisesti myös lisää kysyntää muillekin sijoituspalveluille. Suomalaiset ovat perinteisesti arvopapereihin vähän sijoittavaa kansaa esimerkiksi länsinaapurin kansalaisiin verrattuna, mutta osakesäästötili todennäköisesti tulee herättämään enemmän ihmisiä kokeilemaan sijoittamista, sillä siitä on uutisoitu aktiivisesti tavallisen kansan korviin.

Tämän ansiosta osa sijoittajista tulee myös kiinnostumaan eksoottisimmastakin sijoitusinstrumenteista, joita voi toistaiseksi hankkia vain muiden sijoituspalvelujen kautta. Kilpailu siis tulee lisääntymään sijoituspalveluiden välillä, ja todennäköisesti vuosien kuluessa myös asiakaskunta kasvaa.

Mistä pk-yritykset voivat hakea yrityslainaa?

yrityslaina

Pk-yrityksellä viitataan pieneen tai keskisuureen yritykseen, jonka palveluksessa työskentelee vähemmän kuin 250 työntekijää. Pk-yritysten vuosiliikevaihdoksi luokitellaan enintään 50 miljoonaa euroa tai yrityksen taseen loppusumman tulee olla on enintään 43 miljoonaa euroa. Pk-yritykset ovat myös riippumattomia yrityksiä, toisin sanoen, niiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista saa olla maksimissaan 25 prosenttia sellaisten yritysten omistuksessa, joihin ei voida soveltaa PK-yrityksen määritelmää. Suomessa tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin osa yrityksistä on pk-yrityksiä.

5 tapaa hakea yrityslainaa pk-yritykselle

Tänä päivänä pk-yritykset voivat hakea rahoitusta yritystoimintaansa monelta eri taholta. Esittelemme seuraavaksi niistä viisi:

1. Pankit

Kasvanut kilpailu rahoitusalalla on saanut myös pankkien korot odotettuun laskuun. Tänä päivänä pankit myöntävät pk-yrityksille vakuudellisen yrityslainan lisäksi esimerkiksi takauksia, osamaksurahoitusta, luottolimiittejä, velkakirjalainoja, leasing-rahoitusta eli pitkäaikaista vuokrausta ilman omistusta sekä luotollisia tilejä. Pankkien yrityslaina tarjonnan monipuolisuus, korkojen alhaisuus ja asiantuntemus ovatkin yksi pankkilainan parhaimmista puolista. Huonona puolena pankkisääntely on tosin kiristänyt lainanantoa, jolloin erityisesti aloittelevien yrittäjien voi olla vaikea saada rahoitusta yritystoiminnalleen.

2. Yksityiset rahalaitokset

Yksityiset rahalaitokset tarjoavat pankkien kaltaisia yrityslainoja, joihin ei vaadita ollenkaan vakuuksia. Erityisesti aloittelevan yrittäjän on näin ollen helpompi hakea lainaa näiltä luotonmyöntäjiltä. Lainapäätöksen voi saada parhaimmassa tapauksessa heti hakemuksen lähettämisen jälkeen ja rahat ilmestyvät tilille jo saman päivän aikana. Huonoja puolia näissä rahalaitoksissa ovat pankkeja suuremmat korot ja suhteellisen pienet summat; suurin osa näistä luotonmyöntäjistä myöntää lainaa maksimissaan 50 000 euroon saakka.

3. Finnvera

Suomen valtion omistama rahoitusyhtiö Finnvera myöntää lainoja ja pääomasijoituksia laajasti sekä yritystoiminnan aloittamiseen että toiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Toisin kuin suurin osa pankeista, Finnvera myöntää rahoitusta myös pienille yritykselle ja sitä voidaan hakea missä tahansa yrityksen vaiheessa, sillä Finnveran päätökset perustuvat yrityksen kannattavuusarvioon, eivät hakijan antamiin vakuuksiin. Huonoina puolina FInnverassa ovat sen hakemuksen tiukat ehdot ja kannattamaton liiketoiminta tai muut liiketoimintaa häiritsevät tekijät voivat helposti aiheuttaa hakemuksen hylkäämisen.

4. Pääoma- ja enkelisijoittajat

Pääomasijoittajina toimivat yritykset ja rahastot voivat sijoittaa omaa pääomaa määräajaksi joko vaihtovelkakirjalainana, osakepääomana tai vakuudettomana lainana. Enkelisijoittajat ovat taas yksityishenkilöitä, jotka tekevät korkean riskin pääomasijoituksia mielestään potentiaalisille kasvuyrityksille. Asiantuntevat sijoittajat voivat hyödyttää yritystä ammattitaidollaan ja kontakteillaan suurestikin, mutta eritoten enkelisijoittajilta suurten summien saaminen pieniin yrityksiin on haastavaa.

5. Business Finland

Business Finland (aiemmin Tekes) on Suomen valtion hallinnoima virasto, jonka tarkoituksena on aktivoida ja rahoittaa muun muassa suomalaisten pk-yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteja. Lainojen ja muiden rahallisten avustusten lisäksi se tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita. Business Finlandin myöntämät lainat ovat lähes poikkeuksetta vakuudettomia ja hankkeen epäonnistuessa laina voidaan jättää tilanteesta riippuen osittain tai jopa kokonaan perimättä. Business Finland ei kuitenkaan myönnä rahoitusta yrityksille, joiden talous ei ole riittävän hyvässä kunnossa tutkimus- ja/tai kehityshankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi rahoituksen saaminen vaatii yritykseltä myös kansainvälistä toimintaa.

Vakuudeton laina työttömälle

vakuudeton laina

Päinvastoin monia uskomuksia, myös työttömän on mahdollista saada vakuudeton laina. Lainan hakeminen on joskus edessä niin työllisellä kuin työttömälläkin, eikä kiireinen rahantarve aina katso kuukausituloja. Joskus rahaa vain ei ole riittävästi, mutta työtilanteesta huolimatta odottamattomat tilanteet kuten uuden kodinkoneen hankinta tai auton korjaus pääsevät yllättämään. Osa lainayhtiöistä ymmärtää myös työttömän tarpeet, eivätkä sen takia vaadi hakijalta työpaikkaa tai säännöllisiä kuukausituloja.

Mistä työtön voi hakea lainaa?

Työttömien kannattaa aloittaa lainan etsiminen yksityisiltä pienlainoihin erikoistuneilta rahoituspalveluilta. Esimerkiksi alle tuhannen euron lainoissa harvat rahoituspalvelut vaativat ollenkaan vakinaisia tuloja, saatikka sitten muita vakuuksia ja maksukyvyn voi todistaa muilla keinoilla lainasta riippuen. Usein pienlainan hakemiseen voi riittää pelkkä vakituinen osoite Suomessa, verkkopankkitunnukset sekä riittävän korkea ikä; useat rahoituspalvelut vaativat lainanhakijalta vähintään 20 vuoden ikää.

Yleisimpiä pienlainoja myöntävien rahoituspalveluiden ehtoja ovat:

  • Täysikäinen Suomen kansalainen (usein alaikäraja on 20 vuotta, joissakin tapauksissa jopa 23 vuotta)
  • Moitteeton maksuhistoria (ei maksuhäiriömerkintöjä)
  • Henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset ja pankkitili
  • Voimassaoleva sähköpostiosoite
  • Pysyvä osoite Suomessa

Ehdot voivat vaihdella suurestikin eri rahoituspalveluiden välillä. Palvelukohtaiset ehdot kannattaa aina tarkistaa ennen lainahakemuksen lähettämistä, sillä ehdot täyttämättömien lainahakemuksia ei usein käsitellä ollenkaan. Ennen lainapäätöksen tekemistä on enemmän kuin suositeltavaa, että lainahakemukset kilpailutetaan keskenään. Näin lainatarjousten todellisia vuosikorkoja ja muita lisäkuluja on helpompi vertailla yhdessä paikassa samaan aikaan.

Lainahakemuksen voi täyttää suoraan rahoituspalvelun nettisivuilla mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hakemukset käsitellään asiakaspalvelun aukioloaikoina, mutta parhaimmillaan lainapäätöksen voi saada jopa välittömästi hakemuksen lähettämisen jälkeen. Suomen lain mukaan rahoituspalvelut eivät saa siirtää rahaa hakijan tilille kello 23 ja 7 välillä. Jos oma taloudellinen tilanne on tilanteeseen nähden epävakaa, äkilliseen lainantarpeeseen kannattaa tällöin varautua jo etukäteen. Lainahakemuksen voi täyttää ja lähettää netissä, mutta rahoja ei tarvitse siirtää tilille heti.

Vakuudellinen vai vakuudeton laina

Suurin osa rahoituspalveluiden myöntämistä lainoista on vakuudettomia, toisin sanoen työttömän ei tarvitse asettaa omaisuutta tai muuta arvotavaraa lainan pantiksi. Vakuudeton laina on helppo ja nopea hakea, joten se voi osoittautua varteenotettavaksi vaihtoehdoksi erityisesti silloin, kun rahantarve on hätäinen ja rahaa tarvitaan heti tilille.

Vakuudettomuus vaikuttaa kuitenkin lainan korkoon. Pankkien myöntämillä vakuudellisilla lainoilla on huomattavasti pienemmät korot, kuin vakuudettomilla lainoilla. Myös lainan takaisinmaksuohjelma on mahdollista sovittaa hakijan elämäntilanteeseen sopivaksi. Pankkien myöntämien lainojen ehdot ovat kuitenkin kiristyneet huomattavasti ja tänä päivänä pankin vakuudellisen kulutusluoton hakeminen on pitkä prosessi. Odotusajan venymisen lisäksi tilannetta voi monimutkaistaa kaiken lisäksi se, että pankista tuleekin pitkän odottelun jälkeen kielteinen päätös. Harvalla yllättävä rahantarve antaa yleensä mahdollisuutta odotella pankin vastausta kovin pitkiä aikoja.

Varsinkin työttömänä rahojen ollessa jo muutenkin tiukilla, lainojen kokonaiskuluihin kannattaa kiinnittää tarkasti huomiota. Ammattimaiset luotonmyöntäjät kertovat aina selkeästi lainatarjouksessaan lainan todellisen vuosikoron ja kaikki muut mahdolliset lisäkulut, joita lainan hakemisesta ja maksamisesta voi hakijalle koitua. Tämän takia lainojen vertailu ja lainatarjouksiin tutustuminen kannattaa aina, sillä työttömälle muutaman kympin säästö voi olla suurikin etu.

Osamaksun ja kulutusluoton vertailu ja erot

Osamaksu vai kulutusluotto

Tavaroiden ja palveluiden osto osamaksusopimuksella on erityisesti viime vuosien aikana yleistynyt. Osamaksun suosio piilee sen joustavuudessa, sillä ostaessasi tuotteita osamaksulla, sinun ei tarvitse turhaan pohtia ja laskeskella sen hetkistä rahatilannetta, vaan maksu voidaan jakaa pienempiin osiin joko useammalle kuukaudelle tai jopa vuosille. Osamaksusopimus on kasvattanut suosiotaan erityisesti suurempien ostosten, kuten kodinkoneiden ja elektroniikkatuotteiden sekä palveluiden, kuten lomamatkojen keskuudessa. Osamaksusopimus antaa maksajalle myös enemmän vapauksia, sillä takaisinmaksuajan saa usein valita itse.

Kulutusluotto on nopea ja helppo tapa lainata rahaa, sillä lainahakemuksen voi itse täyttää netissä tietokoneella tai älypuhelimella mihin vuorokauden aikaan tahansa. Lainahakemukset käsitellään lähes heti lainapalvelun aukioloaikoina ja parhaimmillaan rahat voivat ilmestyä tilille jo samana päivänä. Kulutusluoton voi nostaa hyväksytyn lainapäätöksen jälkeen heti tilille, tai sen voi jättää odottamaan suurempaa tarvetta, sillä monet luotonmyöntäjät antavat myös mahdollisuuden pitää rahat valmiina nostoa varten esimerkiksi 24, 48 tai 72 tunnin ajaksi. Näin rahat eivät päädy polttelemaan omalle tilille silloin, kun niitä ei oikeasti tarvitse.

Osamaksun ja kulutusluoton vertailu

Yllättävää kyllä, kulutusluotto voi tulla joissakin tapauksissa edullisemmaksi kuin osamaksu. Nopealla hintaesimerkillä voi esimerkiksi selvitä, että suuremmissa tuhansien eurojen arvoisten elektroniikkalaitteiden ostossa osamaksusta kertyvät korot saattavat nostaa tuotteen lopullista hintaa jopa useilla sadoilla euroilla. Esimerkiksi 2500 euron kannettava tietokone 24 kuukauden osamaksulla ja 25 prosentin todellisella vuosikorolla tuokin tietokoneen lopulliseksi hintalapuksi yli 3100 euroa. Toisin sanoen, osamaksun valittaessa hinta kasvoikin yllättäen yli 600 eurolla. Tässä vaiheessa sopii vielä muistuttaa, että esimerkissä käytetty 20 prosentin vuosikorko ei ole normi, sillä monet verkkokaupat ja kodin elektroniikkaliikkeet voivat tarjota tuotteitaan vieläkin korkeammalla vuosikorolla, toisinaan siis tuotteen lopullinen hintalappu voi siis nousta vieläkin korkeammaksi.

Kulutusluotolla taas samaisen tietokoneen hinta kasvoi 24 kuukauden maksuajalla ja 15 prosentin todellisella vuosikorolla vähemmän kuin osamaksulla ja loppuhinnaksi tulikin alle 2890 euroa. Eroa osamaksun ja kulutusluoton välille kertyi siis jo monta sataa euroa.

Lainan ottaminen saattaa tulla halvemmaksi erityisesti, kun kyseessä on arvokkaampi tuhansien eurojen arvoinen ostos. Pienemmissä ostoksissa kulutusluoton ja osamaksun ero on tosin marginaalinen, sillä esimerkiksi 500 euron tuotteessa yllä olevan esimerkin mukaisesti osamaksulla hintaa tulee 625 euroa ja kulutusluotolla 575 euroa. Lisäksi huomioon tulisi ottaa myös kulutusluotosta kertyvät muut kulut, kuten avausmaksut ja tilinhoitomaksut, joita osamaksuissa ei kerry ollenkaan.

Osamaksu vai kulutusluotto?

Laina voi siis olla halvempi vaihtoehto, mutta ei aina se kaikkein käytännöllisin. Siinä missä osamaksun saa heti ostoksen yhteydessä käyttöön, lainaa tulee aina hakea etukäteen. Jos ostokset osataan ennakoida tarkkaan, on laina tällöin se paras vaihtoehto, mutta jos eteen osuukin alle 1000 euron ostos, johon ei taloudellisesti osattu varautua, voi osamaksu olla tällöin se nopeampi ja helpompi vaihtoehto.

Yllä mainittuja esimerkkejä ei myöskään kannata tuijottaa liian sokeasti, sillä kulutusluoton kilpailuttamisella voi onnistua pudottamaan todellista vuosikorkoa muutamalla prosentilla, jolloin säästöä syntyy vieläkin enemmän. Lisäksi monet liikkeet tarjoavat tuotteilleen myös edullisempia vuosikorkoja sekä tarjouksia, joissa ensimmäiset kuukaudet voi saada osamaksulla ilman korkoa.

Osinkoverotuksen kiristyksen vaikutukset

Osinkoverotuksen kiristyksen vaikutukset

Moni haaveilee oman yrityksen perustamisesta samaan aikaan, kun yhä useammat yritykset lopettavat oman toimintansa kannattamattomana tai ajauduttuaan konkurssiin. Monet syyt vaikuttavat siihen, että yrittäminen on Suomessa melko haasteellista. Esimerkiksi osinkoverotusten muutokset vaikuttavat yrittäjän arkeen monin tavoin. Kerromme tässä artikkelissa, millaisia muutoksia osinkoverotuksessa on viime vuosina nähty, ja millaisia vaikutuksia näillä muutoksilla on ollut suomalaisten yrittäjien arkeen.

Listaamattomien yritysten osinkoverotuksessa on siirrytty kevennettyyn osinkoverotukseen

Eräs osinkoverotuksessa nähty muutos oli, että listaamattomien yhtiöiden osalta siirryttiin yhdenkertaisesta osinkoverotuksesta kevennettyyn osinkoverotukseen. Tässä kohdin on hyvä huomata, että 85% pörssiyhtiöiden osingoista lasketaan pääomatuloiksi. Jos osinkoa tulee listaamattomasta yhtiöstä, on se saajalleen 25% veronalaista pääomatuloa. Tämä koskee kuitenkin vain määrää, joka yltää siihen osakkeen matemaattiseen arvoon, joka vastaa 8% vuosituottoa. Samalla kun osinkoverotuksessa siirryttiin kevyempään verotukseen, nousi verotuksen yläraja 60 000 eurosta 150 000 euroon.

Mitkä osingot katsotaan ansiotuloksi?

Osingot, jotka ylittävät 8% enimmäisrajan katsotaan 75% ansiotuloksi. Jos osingot ylittävät 150 000 euroa, katsotaan ne pääomatuloksi 85%. Nämä muutokset aiheuttivat sen, että varsinkin sellaisten osakkeiden, joissa on mitoitettu osingonjaon suhteen nettovarat optimiin, verotus kiristyi huomattavasti. Toisaalta taas osinkoverohuojennuksen alue laajentui 60 000 euron summasta 150 000 euron summaan. Sen ansiosta yrityksillä on aikaisempaa paremmat mahdollisuudet oman yrityksensä kasvattamiselle entistä nopeampaan tahtiin, myös siinä tapauksessa, että yhteisövero laskisi.

Osakeyhtiöltä toiselle maksetut osingot

Pääsääntöisesti sellaiset osingot, joita maksetaan osakeyhtiöltä toiselle, ovat verovapaita. Jos yhtiö on kuitenkin listaamaton, ja se saa osinkoa yhtiöltä joka on noteerattu julkisesti, joutuu listaamaton yhtiö maksamaan tästä osingosta siten, että osinko katsotaan 100% veronalaiseksi tuloksi, jos yhtiön omistusosuus on 10% alle. Aikaisemmin veronalaiseksi tuloksi katsottiin tällaisessa tapauksessa vain 75% osingoista.

Osinkoverotuksen keinoin olisi pyrittävä säilyttämään yrittäjämotivaatio

Yrittäminen ei ole Suomessa ruusuilla tanssimista, vaan usein melkoista puurtamista lähes 24/7. Tästä syystä osinkoverotuksen keinoin olisikin erittäin tärkeää säilyttää yrittäjämotivaatio, sekä yrittäjille suunnatut kannustimet. Pahimmillaan osinkoveroratkaisuista puuttuvat yrittäjäkannustimet, eivätkä ne ota yrittäjän yritystoimintaan liittyvää riskinottoa huomioon. On tärkeää, että yrittäjä saa omaan yritykseensä sijoittamalleen pääomalle sekä yritystoimintaansa sijoittamalleen ajalle kohtuullista tuottoa. Muutoin yritystoiminnassa ei oikein ole järkeä. Väärin kohdennettu osinkoverotus saattaakin vähentää yrittäjien riskinottohalukkuutta sekä intoa investoida omaan yritykseensä.

Verojen kiristyminen kolahtaa usein kaikista pahiten pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiin, niihin jotka jo muutenkin usein häilyvät kannattavuuden ja kannattamattomuuden rajamailla. Ei olekaan ihme, että yhä useampi pieni tai keskisuuri yritys nostaa kädet pystyyn ja laittaa pillit pussiin. Tämä on sääli, sillä parhaimmillaan yrittäminen on loistava tapa työllistää itse itsensä. Verotuksen vuosittainen muuttaminen tekee yritystoiminnan suunnittelusta tavallista haasteellisempaa. Tällaiset kannustinloukut pitäisi ehdottomasti poistaa osinkoverotuksesta, jotta yrittäminen olisi entistäkin houkuttelevampi vaihtoehto.

Remonttilainan korot on mahdollista vähentää verotuksessa. Lue mitä tulee ottaa huomioon.

remonttilaina

Remonttilaina auttaa silloin, kun kodin remontti tulee ajankohtaiseksi. Remonttitarve voi tulla yhtäkkiä ja esimerkiksi vahingon johdosta syntyneiden vaurioiden korjaaminen tulee saada tehtyä nopeasti, ettei enempää vahinkoa pääse syntymään. Toisinaan remonttia on aikaa suunnitella pitkän aikaa. Tällöin on aikaa myös budjetoinnille ja voi olla mahdollista säästää tulevaa remonttia varten. Silti lainalle saattaa olla tarvetta, sillä remonttikustannukset voivat nousta korkeiksi. Etenkin jos tarve tehdä korjauksia tulee nopeasti, harvalla on mahdollisuus maksaa kaikkea ilman jonkinlaisen rahoitusmuodon käyttämistä. Minkälainen laina remonttia varten sitten kannattaa ottaa? Lainan valinnassa tärkeintä on aina tarpeen määrittely. Laina kannattaa mitoittaa sellaiseksi, että lyhennyksistä on mahdollista selvitä ilman, että muusta elämisestä tulee liian tiukkaa.

Remontin rahoitusvaihtoehdot

Remonttia varten on mahdollista ottaa erilaisia lainoja. Lainatyyppi riippuu lainan ottajasta ja hänen elämäntilanteestaan, sekä siitä minkälainen ja kuinka laaja remontti on kyseessä. Lainanottajalla on vaihtoehtoina erilaisia lainatyyppejä, joilla remontin voi rahoittaa. Etenkin pienempiä remontteja varten rahoitusta voi hakea tavalliselta kulutusluottoa myöntävältä taholta. Nämä lainat ovat yleensä vakuudettomia tiettyyn summaan asti ja ne ovat helposti ja kätevästi saatavilla, vaikka välittömästi nettihakemuksen tekemällä. Kulutusluotto on kuitenkin usein koroiltaan ja kuluiltaan kalliimpi kuin asuntolaina, eikä sen korkoja voi vähentää. Mikäli rahaa tarvitaan enemmän ja asunnon arvo ei riitä vakuudeksi voidaan lainan saamiseksi tarvita myös takaajia. Jotta remonttilaina ja sen korot olisivat vähennyskelpoisia verotuksessa, tulee myönnetyn lainan olla luonteeltaan asuntolaina.

Peruskorjauksiin asuntolainaa

Mikäli remontin tarve on tiedossa jo asuntoa ostaessa ja asunnon hankkimista varten ollaan ottamassa lainaa, nämä kaksi voidaan ottaa samanaikaisesti. Vaikka remonttitarve tulisi vasta asunnon hankkimisen jälkeen, voi uuden lainasumman lisätä alkuperäiseen asuntolainaan. Vaihtoehtoisesti remonttia varten voi hakea uutta asuntolainaa. Minkälaisiin remontteihin asuntolainaa on mahdollista saada? Jotta asuntolainaa voidaan myöntää remonttia varten tulee remontin koskea peruskorjauksia tai rakenteiden korjaamista. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi keittiön kaappien vaihtamista varten asuntolainaa ei myönnetä eikä korkoja voi vähentää, vaikka remontti eittämättä lisääkin asunnon arvoa. Mikäli keittiöremontti on niin laaja, että sen yhteydessä korjataan putkistoa tai muita pysyviä rakenteita, asuntolainaa on mahdollista saada.

Näin korkojen vähennys toimii

Sekä asunnon hankkimista, että sen peruskorjausta varten otetun asuntolainan korkoja voi vähentää verotuksessa osittain tai kokonaan. Oman, perheen vakituisena kotina käytetyn asunnon lainan koroista voi verotuksessa vähentää osan. Vuonna 2019 määrä on 25%. Vuonna 2015 vastaava luku oli 65%, joten muutamassa vuodessa vähennyskelpoinen osuus on pienentynyt huomattavasti. Korkovähennys tehdään pääomatuloista. Mikäli pääomatuloja ei ole, syntyy alijäämää, josta 30% on vähennyskelpoista ansiotulojen verotuksessa. Mikäli asunto on hankittu sijoitusasunnoksi, esimerkiksi vuokrattavaksi, ovat lainan korot täysin vähennyskelpoisia pääomatuloista. Sama 30% alijäämähyvitys on käytössä, mikäli pääomatuloja ei ole.

Auton tuonti Ruotsista

autolaina

Autoja on perinteisesti tuotu Suomeen Saksasta, mutta Ruotsi ei ole hullumpi vaihtoehto sekään. Ruotsiin pääsee Suomesta nopeasti, eikä matka ole niin pitkä, että se jäisi liiemmin harmittamaan, vaikka autokaupoilla tulisikin vedettyä vesiperä. Kerromme tässä artikkelissa, miksi auto kannattaa hakea nimenomaan Ruotsista, ja miten erilaisia autolainoja voi vertailla ja kilpailuttaa nopeasti ja tehokkaasti.

Miksi auto kannattaa ostaa Ruotsista?

Ensinnäkin Ruotsi sijaitsee lähellä, eikä matkoihin tuhraannu siten hirveästi aikaa. Toiseksi moni suomalainen osaa ruotsia sen verran hyvin, ettei auton ostamisen pitäisi jäädä kielimuurista kiinni. Saksan osaamisen suhteen tilanne voikin olla toinen. Ja ellei suomalainen autonostaja osaa ruotsia riittävästi, niin yleensä Ruotsissa pärjää oikein hyvin englannillakin.

Ruotsissa on laajemmat markkinat käytettyjen autojen saralla kuin Suomessa, joten haluamasi auto saattaa löytyä naapurimaasta helpommin kuin kotimaasta. Lisäksi hinnat ovat edullisemmat kuin Suomessa. Tieolosuhteet vastaavat Ruotsissa aikalailla meikäläisiä olosuhteita, joten autojen varustelutasot vastaavat usein sitä tasoa, mihin Suomessa on totuttu.

Mitä kannattaa ottaa huomioon ostaessasi auton Ruotsista?

Ostaessasi auton länsinaapuristamme, on tietysti erittäin tärkeää tutustua huolella auton kuntoon ennen ostopäätöksen tekemistä. Jos tunnet olosi epävarmaksi, nappaa mukaan autot hyvin tunteva ystävä tai muu luottohenkilö, jonka kielitaito riittää kaupantekoon ja asioiden selvittelyyn paikan päällä.

Myös kulkuneuvon tietoihin tulee tutustua huolellisesti. Varmista, että myyjällä on varmasti myymäänsä autoon omistusoikeus. Selvitä auton valmistenumero, sekä todelliset ajetut kilometrit. Varmista, että auto on myös Suomessa vaatimuksenmukainen, mikä tarkoittaa sitä, että autolla on esimerkiksi EY-tyyppihyväksyntä, ja että siitä löytyy pakollisiksi määritellyt varusteet. Selvitä myös auton CO2-päästötiedot, sillä tämän tiedon nojalla määräytyy pääsääntöisesti autosi veroprosentti.

Kuinka rahoitan Ruotsista tuodun autounelmani?

Jos haaveilet tietystä ajoneuvosta, joka odottaa sinua Ruotsissa, mutta säästösi eivät aivan riitä näiden unelmien toteuttamiseen, voi olla aika vertailla ja kilpailuttaa autolaina. Tässä vaiheessa vertailu ja kilpailuttaminen ovat erityisen tärkeitä. Erilaisia vaihtoehtoja on kuitenkin tarjolla runsaasti, ja niiden vertailu yksitellen ja manuaalisesti voi tuntua turhauttavalta, ja olla aikaa vievä prosessi.

Mainiota on se, että netistä löytyy sivustoja, joiden avulla erilaisten lainavaihtoehtojen vertailu on helppoa. Tällaiset sivustot tarjoavat asiakkaalle yhdellä haulla tietoa useammista lainavaihtoehdoista. Lainan hakeminen on helppoa ja nopeaa, ja tarjoukset tulevat hakijalle kerralla. Tällaisten vertailu- ja kilpailutussivustojen kautta onkin mahdollista säästää sekä aikaa että selvää rahaa.

Hyvä asia on myös se, että voit vertailla erilaisia vaihtoehtoja juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii – vaikkapa sitten keskellä yötä. Tämäkin on hyvä uutinen sellaiselle hakijalle, jonka on vaikeaa löytää vapaata aikaa normaaleina toimistoaikoina. Netin monenlaiset palvelut ovat tehneet monista asiakaspalvelutilanteista ajasta ja paikasta riippumattomia. Nykyään kaikki mitä tarvitset vertailun ja kilpailuttamisen aloittamiseksi on nettiyhteys sekä laite, jolla pääset nettiin.

Kuinka vertailen hintoja nopeasti ja tehokkaasti?

vertaa

Netistä löytyy runsaasti erilaisia verkkokauppoja, jotka tarjoavat asiakkaiden himoitsemia tuotteita ja palveluita. Jos haluat ostaa jonkin tietyn tuotteen tai palvelun, saattaakin erilaisten vaihtoehtojen vertailu aiheuttaa harmaita hiuksia. Aina tuotteiden vertailu yksitellen ei ole kovin tehokasta. Onneksi netistä kuitenkin löytyy tätäkin tarkoitusta varten suunniteltuja sivustoja, joiden avulla haluamasi tuotteen hintojen vertailu eri nettikaupoissa käy nopeasti ja tehokkaasti.

Aloita syöttämällä haluamasi tuotteen tai palvelun tiedot

Esimerkiksi Vertaahinta.com-sivusto on sivusto, jolla voi vertailla muun muassa lentoja, hotelleja, lainoja, puhelinliittymiä, lehtitilauksia, sähkösopimuksia ja laajakaistaliittymiä. Sivuston kategorioiden kautta on mahdollista vertailla myös pankkeja,  rahoituslaitoksia ja laajakaistaliittymiä.

Lisäksi Vertaahinta.com voit tutkia hintoja eri kategorioissa. Voit helposti vertailla: lainoja, hotelleja, lentoja, lehtitilauksia, laajakaistaliittymiä ja operaattoreita, pankki ja rahoituslaitoksia, sähköyhtiöitä, sähkösopimuksia sekä paljon muuta. Eli valinnanvaraa riittää ja Vertaahinta.com onkin oikein hyvä ja monipuolinen sivusto, jos haluat saada oivallisen työkalun hintojen vertailua silmällä pitäen.

Jos haluat ostaa vaikkapa kilpailuttaa sähkösopimuksen, klikkaa suoraan Vertaahinta.com -sivuston Sähkö-osioon. Sähkö-osiosta löytyy myös oma alakategoria sähköyhtiöt, jossa voit vertailla eri sähköyhtiöitä ja lukea muiden ihmisten kokemuksia yhtiöistä. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle löytääksesi juuri haluamasi sähkösopimus mahdollisimman edulliseen hintaan.

Vertailu on helppoa, ja sivustolla on sen omien sanojen mukaan jo reilut 1 000 000 käyttäjää. Jos haluat etsiä esimerkiksi mahdollisimman edullista lentoa, klikkaa sivuston Halvat lennot -kategoriaa. Sinut ohjataan sivulle, jossa voit ilmoittaa haluamasi lennon lähtöpaikan, kohteen, ajankohdan sekä matkustajien määrän. Kun olet täyttänyt nämä tiedot, voit painaa Hae-nappia ja hakusi käynnistyy. Lopuksi voit valita hakutuloksista sinulle sopivimman vaihtoehdon. Sivuston lentohakukone kerää yhteen useiden matkatoimistojen sekä lentoyhtiöiden valikoimat, joten sinulla on runsaasti valinnanvaraa. Mukana ovat muun muassa Super Saver, eBookers, Sembo, Ticket ja Seat 24.

Muista vertailla edullisen hinnan lisäksi myös muita ehtoja

Jos haet hintavertailusivuston kautta tietyn tuotteen tai palvelun hintaa, kannattaa pelkän hinnan tuijottamisen sijaan tarkistaa myös muut ehdot. Sisältyykö hintaan esimerkiksi postikulut, ja sopivatko tuotteen tai palvelun toimitusehdot sinulle? Tarjoaako sivusto ilmaiset postikulut, jos ostat kerralla tietyllä summalla, ja jos tarjoaa, niin löytyisikö verkkokaupasta samaan tilaukseen muutakin tarvitsemaasi? Toisinaan verkkokauppa, josta löytyy kerralla useampi tarvitsemasi tuote tai palvelu, voi olla edullisin vaihtoehto, vaikka tuotteet ja palvelut maksaisivatkin tässä verkkokaupassa hieman enemmän kuin kilpailijoilla.

Jos sinulla ei ole autoa ja tilaat jonkin suurikokoisen tuotteen, selvitä, mitä kotiinkuljetus maksaa. Jos joudut noutamaan tuotteen postista vaikkapa taksilla, tulee tämäkin sen verran kalliiksi, että usein kotiinkuljetuksesta kannattaa tällaisissa tilanteissa jo maksaakin hieman. Aina kannattaa siis laskea tilauksen kokonaiskustannukset eikä tuijottaa pelkästään ostohintaa.